Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag om deltagarbegränsning skickas på remiss

I flera delar av landet har länsstyrelserna till följd av ökad smittspridning av covid-19 beslutat om lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare i olika evenemang ytterligare jämfört med den nationella förordningen. Något sådant beslut har ännu inte fattats på Gotland, men Länsstyrelsen i Gotlands län utreder behov och konsekvenser och har idag skickat ut ett förslag om skärpt förbud till nyckelaktörer i länet för att inhämta deras synpunkter.

Regeringen har beslutat att det från och med den 1 november är möjligt att samla högst 300 sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I flera län där smittspridningen har tagit ordentlig fart under senhösten har dock länsstyrelserna beslutat att ligga kvar på den tidigare publikgränsen på 50 personer inom länets gränser.

– Att besluta om lokala föreskrifter som begränsar deltagarantalet vid exempelvis sport- och kulturevenemang är en åtgärd som länsstyrelsen, efter samverkan med smittskyddsläkaren, har i sin verktygslåda för att förhindra smittspridning. I Gotlands län har det än så länge inte varit aktuellt, men vi har nu en omfattande smittspridning i det gotländska samhället och behöver vara förberedda för att kunna agera snabbt om det behövs, säger landshövding Anders Flanking.

Ett förslag till lokala föreskrifter som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer inom Gotlands län har därför idag skickats på remiss till såväl myndigheter som organisationer och näringslivsföreträdare.

– Det här är ett beslut som, om det fattas, påverkar många. Det är därför viktigt för oss att få in synpunkter på förslaget så att vi har ett så bra beslutsunderlag som möjligt, säger Anders Flanking.

Kontakt