Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lär om skogen med skogsslingan i Fröjel Lilla Hajdes

tiotalet Informationsskyltar i skogskanten med information om bland annat markberedning. I höger i bild en ryggtavla av en person klädd i orange.

Skogsslingan i Fröjel är klar och går att besöka fram till den 6 december.

På lördag den 7 november öppnar en skogsslinga i Fröjel. Där kan du på egen hand promenera längs den röjda stigen genom naturen och vid olika stationer lära dig mer om Gotlands skogsbruk. Skogsslingan har tagits fram av aktörerna bakom Gotlands skogsstrategi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Skogsslingan skulle ha presenterats av kunniga personer på plats, vid Hajdes plantskola i Fröjel Lilla Hajdes 725, under Skogens dag den 8 november, men på grund av smittläget på ön valde arrangörerna att ställa in aktiviteten. Nu har i stället slingan ställts i ordning med informationsskyltar och den kommer att vara öppen för allmänheten att besöka, preliminärt fram till våren 2021. Slingan börjar vid plantskolan där också parkering finns (se karta nedan). Du som besökare kan då ta dig an den på egen hand när det passar dig bäst.

Skogsbruk i praktiken

Utmed skogsslingans stationer finns informationsskyltar där du kan du kan lära dig mer om olika teman som berör skogen och det praktiska bruket av den. Vid varje skylt finns exempel på hur det ser ut i landskapet vid aktiviteten. Det kan till exempel handla om plantering och markberedning, föryngringsavverkning, miljöhänsyn i skogsbruket, naturvårdsskötsel, gallring och röjning.

Syftet med Skogsslingan är att visa alla intresserade hur Gotlands skogar brukas i praktiken och visa upp hur central skogen är för en hållbar utveckling på Gotland. Bakom initiativet står aktörerna bakom Gotlands skogsstrategi.

Praktisk information

Det finns gott om parkering vid slingans start. Den är ungefär 1650 meter lång. Stigen är nyröjd och har begränsad framkomlighet. Den lämpar sig därför dåligt för personer med rörelsehinder eller för barnvagnskörning. Det finns ingen sophantering vid platsen så ta med dig allt medtaget skräp tillbaka från platsen.

Flygfoto över området för Skogsslingan. Stationerna utmärkta med siffror

Gotlands skogsstrategi

Tidigare i år togs det fram en regional skogsstrategi för Gotland. Gemensamt engagerade bakom skogsstrategin är Länsstyrelsen i Gotlands län som har ordföranderollen samt LRF Gotland, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. Skogsstrategin anger en väg framåt för att hitta en balans mellan skogens många värden där ett ökat nyttjande av skogen kan ske samtidigt som större hänsyn tas till miljö- och naturvärden. Ett arbete pågår för att omsätta strategin i en handlingsplan med konkreta aktiviteter och åtgärder för de närmaste åren.

Kontakt för ytterligare information om slingan:

Jan Ekdahl, Mellanskog, jan.ekdahl@mellanskog.se telefon: 070-600 92 34

Kontakt