Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa – tamfåglar ska hållas inomhus

Foto av höns.

Efter att flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos fjäderfä och vilda fåglar i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark har Jordbruksverket idag beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar. Det innebär bland annat att alla fjäderfän ska hållas inomhus.

De smittade fåglar som påträffats i flera europeiska länder har framför allt burit på ett sjukdomsframkallande fågelinfluensavirus av typen H5N8. Virustypen har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

– För fågelbesättningar skulle en smittspridning i Sverige kunna få stora konsekvenser. Nu gäller det att vi alla hjälps åt och gör vad vi kan för att inte få in smittan i våra tambesättningar, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Vid skyddsnivå 2 som vi nu har i Sverige ska alla fjäderfän hållas inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Andra fåglar i fångenskap, till exempel hobbyflockar och sällskapsfåglar, ska hållas inhägnade och utfodras inomhus eller under ett skydd utomhus.

Det är också viktigt att djurhållare nu håller extra koll på djurens hälsoläge så att misstänkta fall av fågelinfluensa kan upptäckas i ett tidigt skede.

– Om man stöter på en ansamling av fem eller fler döda eller sjuka fåglar, exempelvis i naturen eller på tomten, så vill jag också att man tar kontakt med länsstyrelsen. Vi kan då avgöra om fåglarna ska skickas på obduktion, säger Agneta Karlsson Norström.

Mer om skyddsnivå 2 och vad som nu gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss