Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogens dag 8 november inställd på grund av smittläget på ön

Träd. Tallar.

På söndag skulle Skogens dag ha anordnats utomhus i Fröjel Lilla Hajdes för att uppmärksamma hur viktiga Gotlands skogar är för en hållbar utveckling på ön. På grund av att covid-19 nu sprider sig snabbare än tidigare på Gotland är arrangemanget dessvärre inställt.

– Det är naturligtvis jättetråkigt att behöva ställa in. Särskilt för alla engagerade och kunniga personer som lagt ner ett jättejobb på att ordna med förberedelser i skogen. Stigar är röjda och stationer förberedda för att visa upp hur praktiskt skogsbruk går till, säger Kjell Norman, chef vid landsbygdsenheten på länsstyrelsen och ordförande i styrgruppen för Gotlands skogsstrategi.

Det är den ökade spridningen av covid-19 på ön som ligger bakom beslutet.

– Även om vi verkligen ansträngt oss för att anordna Skogens dag coronasäkert utomhus är det inte försvarbart att genomföra arrangemanget med den utveckling vi nu ser på Gotland, säger Kjell Norman.

Arrangörerna ser nu över möjligheterna att ändå kunna presentera skogsslingan med skyltar och information för besökare, som då får ta sig dit på egen hand kommande veckor.

Syftet med Skogens dag var att visa alla intresserade hur Gotlands skogar brukas i praktiken och visa upp hur central skogen är för en hållbar utveckling på Gotland. Bakom initiativet står aktörerna bakom Gotlands skogsstrategi.

– Skogarna rymmer många värdefulla bitar som Gotland behöver för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Det gotländska virket har en unik kvalitet som är efterfrågad och viktig att förädla lokalt på ön. Men skogen är också en plats för friluftsliv och naturturism samtidigt som den är central för klimat och biologisk mångfald. Klokt skött och varsamt nyttjad är den en resurs som kan skänka både hälsa och försörjning till vår ö, säger landshövding Anders Flanking.

Arrangörerna hoppas nu kunna genomföra Skogens dag 2021.

Gotlands skogsstrategi

Tidigare i år togs det fram en regional skogsstrategi för Gotland. Gemensamt engagerade bakom skogsstrategin är Länsstyrelsen i Gotlands län som har ordföranderollen samt LRF Gotland, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. Skogsstrategin anger en väg framåt för att hitta en balans mellan skogens många värden där ett ökat nyttjande av skogen kan ske samtidigt som större hänsyn tas till miljö- och naturvärden. Ett arbete pågår för att omsätta strategin i en handlingsplan med konkreta aktiviteter och åtgärder för de närmaste åren.

Kontakt