Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Näringslivsfrågor i fokus under årets andra dialogmöte

Foto av landshövding Anders Flanking.

Foto: Jesper Hammarlund/Bildvision

Landshövding Anders Flanking tog tidigare i år initiativ till Dialog för Gotland, en nystartad plattform för strategiska samtal om viktiga framtidsfrågor. Det första mötet hölls i mars och handlade om grov brottslighet. Nu är det dags för möte nummer två, den här gången med näringslivsfrågor i fokus.

”Förenkla för företag” är temat för höstens dialogmöte, som anordnas i dag.

– Det är viktigt att länsstyrelsen och andra offentliga aktörer arbetar med att förenkla och utveckla servicen för företag och allmänhet. På så sätt kan vi bidra till ett bättre företagsklimat och till Gotlands utveckling. Det måste göras i dialog med näringslivet. Näringslivet har en viktig roll i att utveckla företagsklimatet i samverkan med offentliga aktörer, säger Anders Flanking.

Vid dialogmötet kommer representanter från länsstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum, LRF, GUBIS, Tillväxt Gotland och Region Gotland att medverka.

Genom Dialog för Gotland vill länsstyrelsen stimulera till ökad samverkan och bidra till att förmedla kunskap, inspiration och samsyn i ämnen som berör alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Temat för kommande dialogmöten är klimat- och energiomställningen och områdesskydd.

Dialogmötet genomförs under coronaanpassade förhållanden avseende lokaler och antalet deltagare.

Kontakt