Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 3 november klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Den 2 november hade Gotland 489 bekräftade fall av covid-19. En smittad vårdades på sjukhus.
 • Antalet smittade har ökat markant under de senaste veckorna och det är nu en utbredd smittspridning på Gotland.
  Region Gotland rapporterar att det finns indikationer på avvikelser från Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vid exempelvis privata fester och resor.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

 • Region Gotlands bedömning är att det nu finns en utbredd smittspridning på Gotland

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Arbetsförmedlingens statistik är 279 personer varslade i länet sedan mars.
 • Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik är arbetslösheten på Gotland 6,9 procent (5,6 procent i september 2019) och för ungdomar 11,5 procent (8,5 procent september 2019). Motsvarande siffror för riksgenomsnittet är 9,0 procent respektive 12,8 procent för ungdomar.
 • Enligt Tillväxtverket har 1872 personer i länet beviljats korttidsarbete (2/11).
 • Enligt Destination Gotland befann sig 8100 personer fler i länet under vecka 44 jämfört med samma vecka 2019.

Samlad bedömning – Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden bedöms generellt som hög, med undantag för att hålla avstånd, där efterlevnaden bedöms som medel till hög. Benägenheten att rapportera kring efterlevnad är låg sedan flera veckor och informationen kortfattad, vilket gör underlaget för en samlad bedömning svagt.
 • Serveringsställen i länet tar i stor utsträckning sitt ansvar för att följa krav och rekommendationer.

Goda exempel på vidtagna åtgärder

 • Pensionärsorganisationerna har vidtagit särskilda åtgärder i takt med att aktiviteterna flyttar inomhus, som exempelvis föranmälan i syfte att begränsa antalet deltagare.
 • Flera populära verksamheter för barn och ungdomar anpassade sina program under höstlovet för att minska risken för smittspridning.
 • Idrottsföreningar har ytterligare anpassat vissa verksamheter för att minska risken för smittspridning, utifrån riktlinjerna om max 300 besökare.
 • Alla lag som har publikevenemang har uppmanats att ta fram egna planer för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. Platserna i Visby ishall har numrerats och begränsats till 250.
 • Vidare har representanter för den gotländska idrotten förberett en krisplan i den händelse att det skulle uppstå klusterspridning i idrottsklubbar.

Lägesbild – storskalig testning

 • Långa svarstider från Karolinska universitetslaboratoriet för PCR-prover


Kontakt