Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Studieresa ska inspirera till nya initiativ på Gotland

En elbuss vid en laddstation

En av Jönköpings elbussar vid laddstationen. Bussen laddar fem minuter mellan varje turrunda. Foto:Jönköpings länstrafik.

Det finns mycket att lära om smarta och innovativa transportlösningar från andra delar av landet. Därför genomförde politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från Gotland nyligen en studieresa till Jönköping och Göteborg. Resan gav både kunskap, idéer och kontakter som kan visa sig användbara i utformandet av hållbara transportsystem på Gotland.

Studieresan genomfördes i fossilfri buss den 18-20 oktober inom projektet Hållbara transporter, som syftar till att sänka växthusgasutsläppen inom transportsektorn på Gotland. Ett sätt att bidra till detta är att höja kunskapen om hållbara transporter hos både utförare och beställare. Med på resan fanns politiker, tjänstemän och näringsidkare från ön.

Cykelgarage och självkörande sopbilar

– Det var en stor variation på besöken och jag tror att alla kände att de fick med sig något som de tyckte var extra intressant. I Jönköping hann vi till exempel med att besöka ett modernt cykelgarage, en laddstation för elbussar, en biogasanläggning med torrötningsteknik samt en tankstation för flytande biogas, berättar projektledare Anna Sorby, som också agerade reseledare under dessa dagar.

Därefter gick resan vidare till Göteborg, där gruppen bland annat besökte Säve flygplats med sina självkörande lastbilar, planer för elflyg och ett flexibelt logistiknav.

En röd lastbil fotograferad utomhus från sidan. Den rör sig bakom ett inhägnande stängsel.

Vid Säve flygplats testar Volvo självkörande fordon – än så länge får en förare dock sitta i hytten och övervaka att lastbilen gör rätt.

Två personer står framför en presentation vid en projektorduk

Sofie Vennersten och Gunnar Ohlin från Lindholmen Science Park informerade bland annat om Drive Sweden, ett spännande programområde som omfattar ett stort antal samverkansaktörer och projekt, till viss del även utanför Sveriges gränser.

Sista dagen besökte gruppen Renova, ett renhållningsbolag som kör sina 250 fordon fossilfritt och som bland annat visade hur de arbetar med en självkörande sopbil, en elektrisk sopbil och två nya bränslecellsdrivna sopbilar. Representanter från Renova förklarade att tekniken för låga utsläpp till stor del finns, men att omställningen går trögt. Det beror i sin tur till stor del på att det fortfarande handlar om stora kostnader för fordonstillverkarna att ställa om sin produktion.

Olika förutsättningar för tätort och landsbygd

Resan gick sedan vidare till Västra Götalandsregionen för att höra hur de arbetar med infrastruktur och kollektivtrafik där. Bland annat arbetar regionen med ett projektparaply som heter Hållbart resande väst, där projekt som ”Komiland – kombinerad mobilitet på landsbygden” ska testa en kombination av olika mobilitetslösningar, såsom kollektivtrafik, bilpool, samåkning eller lastcykeluthyrning, som bokas via en app.

Sista projektet som besöktes var ”Smooth”, ett forskningsprojekt som ska utveckla och implementera en digital tjänst för att reducera antalet godstransporter till innerstaden. De halvfulla lastbilar och skåpbilar som idag levererar varor i staden ska ersättas med färre men fullastade elektriska lastbilar, mindre elektriska fordon eller lastcyklar.

– Vi fick lära oss om mycket som kan vara intressant även här på Gotland, men det gäller ju att både privata och offentliga aktörer vågar satsa på nya lösningar. Storstäder har en fördel av att det bor många människor samlade och att det finns en hel del verksamheter som har affärsintressen i utvecklingen, det är lite svårare att få till samma affärsnytta i mindre skala. En fördel Gotland har är dock att ha pekats ut som Energipilot för omställning, vilket förhoppningsvis kan innebära utvecklingssatsningar framöver, säger Anna Sorby.

Projektet Hållbara transporter ska pågå till och med juli 2021 och under den resterande tiden kommer arbetet att fortsätta med såväl transportföretag som beställare och arbetspendlare, för att minska utsläppen från länets transportsektor. Projektet finansieras främst av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gotlands medel för regional tillväxt.

Vill du veta mer om projektet? Klicka här!

Kontakt