Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 27 oktober klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 26 oktober hade Gotland 408 bekräftade fall av covid-19. Två smittade vårdades på sjukhus.
  • Swedavia meddelar att 10 personer sagts upp vid Visby flygplats.
  • Flera aktörer i länet uppger att aktiviteter och arrangemang i större utsträckning börjar återgå till ett normalläge, men i former som är anpassade efter pandemin.
  • 23-24 oktober genomfördes motortävlingen Gotland Grand National, GGN, med omkring 2300 startande. Flera aktörer samarbetade under helgen tillsammans med arrangören för att tävlingen skulle kunna ske på ett säkert sätt.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

Efterlevnaden bedöms generellt som hög, med undantag för att hålla avstånd, där efterlevnaden bedöms som medel till hög.

Samlad bedömning - Samhällets funktionalitet

Under höstlovet utökas antalet avgångar med färjorna. Begränsningen i antalet bokningsbara platser kvarstår.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

Tillväxtverket uppger att 1872 personer i länet beviljats korttidsarbete. Av dessa har Tillväxtverket hittills kontrollerat att 1677 personer omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.

Enligt Destination Gotland befann sig cirka 6900 personer fler på ön vecka 43 jämfört med motsvarande vecka 2019. Bokningsläget för vecka 44 är cirka tre procent högre jämfört med motsvarande period i fjol.

Swedavia rapporterar att passagerarantalet är cirka 30 procent jämfört med föregående år.

Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget

För att motverka trängsel under höstlovet och i samband med Gotland Grand National använder sig Region Gotland av extra vakter på stan samt ett ökat antal kontroller av serveringsställen, främst i Visby. GGN var inte tillgänglig för allmänheten.

Under GGN-helgen genomfördes ett ökat antal planerade kontroller av efterlevnad. Resultatet var några mindre anmärkningar, som åtgärdades omgående.

Under vecka 43 genomförde Region Gotland tillsyn av en gymnasiefest.

Destination Gotland fortsätter att se till att det är en ledig plats mellan bokade sällskap/personer ombord på färjorna. Under september-december väntas tre kryssningsanlöp med max 200 passagerare vardera. Ytterligare fyra kryssningsanlöp med kapacitet på 1400 passagerare per anlöp planeras i november-december, av Tallink Silja.


Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt