Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klartecken för Gotland Grand National 2020

Endurotävlingen Gotland Grand National 2020, GGN, är inte att betrakta som en offentlig tillställning, eftersom tävlingen inte anordnas för allmänheten och genomförs inom ett inhägnat område som allmänheten inte har tillträde till. Något tillstånd enligt ordningslagen för att genomföra tävlingen på Tofta skjutfält behövs därmed inte.

Länsstyrelsen har efter samråd med polisen prövat om Gotland Grand National 2020 är att bedöma som en offentlig tillställning, enligt ordningslagen. Länsstyrelsen har under onsdagen kommit fram till att tävlingen inte är en offentlig tillställning och därmed inte heller kräver tillstånd enligt ordningslagen.

Tidigare år har polisen fattat beslut om GGN enligt ordningslagen. Länsstyrelsen och polisen har nu blivit uppmärksammade på att det är länsstyrelsen som, i samband med prövning av tillstånd enligt terrängkörningslagen, även ska göra en prövning enligt ordningslagen.

Länsstyrelsens ansvar har endast varit att pröva om tävlingen på Tofta skjutfält är att betrakta som en offentlig tillställning, inte att ta ställning till om tävlingen är lämplig ur smittskyddssynpunkt.

– Det är nu upp till arrangören, alla deltagare, medresenärer och funktionärer att följa de råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som har gällt under hela pandemin. Det är fortfarande lika viktigt att tvätta händerna och hålla avstånd, både under resan till och från Gotland, på tävlingsplatsen och på exempelvis restauranger, hotell och campingplatser, säger landshövding Anders Flanking.

Bakgrundsinformation

Länsstyrelsen mottog den 17 januari 2020 en ansökan om tillstånd enligt terrängkörningslagens bestämmelser för motortävlingen GGN 2020. Länsstyrelsen beslutade den 24 mars 2020 att bevilja terrängkörningstillstånd för tävlingen. Dock skulle länsstyrelsen även ha prövat tillåtelse enligt ordningslagens bestämmelser, samtidigt med prövningen av terrängkörningstillstånd. Detta framkommer av bestämmelsen i 2 kap 8 § ordningslagen (1993:1617). Eftersom det nu framkommit att prövningen enligt ordningslagens bestämmelser inte gjorts vid beslutet i mars 2020, har länsstyrelsen efter samråd med polisen nu prövat även detta, och bedömt att tävlingen på Tofta skjutfält inte är en offentlig tillställning.

Kontakt