Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 20 oktober klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 19 oktober hade Gotland 375 bekräftade fall av covid-19. Ingen smittad vårdades på sjukhus.
  • Svenska kyrkan rapporterar att med hänsyn till gränsen på 50 personer kommer flera pastorat inför Allahelgonahelgen att dubblera antalet minnesgudstjänster.
  • Destination Gotland rapporterar att resenettot, det vill säga hur många personer som befinner sig samtidigt i länet, under vecka 43 beräknas vara 6900 fler än jämfört med motsvarande vecka 2019.
  • 23 oktober lanseras en höstkampanj för kommunikation kring pandemin, framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Gotlands förenade besöksnäring samt polisen.

Samlad bedömning - Liv och hälsa

Enligt efterlevnadsrapporten (vecka 42) bedöms efterlevnaden fortfarande som generellt hög, med undantag för att hålla avstånd, där efterlevnaden bedöms som medel till hög. Gruppen 70+ rör sig mer ute i samhället och det rapporteras att allt fler äldre handlar själva. Informationen är knapphändig och därmed är underlaget för en samlad bedömning svagt.

Samlad bedömning - Miljö och ekonomiska värden

Enligt Tillväxtverket har 1846 personer i länet beviljats korttidsarbete. Av dessa har Tillväxtverket hittills kontrollerat att 1676 personer omfattats av korttidsarbete i minst tre månader.

Samlad bedömning - Efterlevnadsuppdraget

Ytterligare fyra kryssningsanlöp med en kapacitet på 1400 passagerare per anlöp planeras i november-december.

 

Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt