Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturum Gotland förnyar basutställningen

I den uppdaterade utställningen på naturum Gotland kommer naturtyperna hav och strand att lyftas in.

Naturum Gotland har fått ett bidrag på en miljon kronor från Naturvårdsverket för att arbeta med en förnyelse av basutställningen. Arbetet kommer att inledas under hösten.

– Den nuvarande utställningen har börjat bli till åren och det är fantastiskt roligt att vi nu får ekonomisk möjlighet att uppdatera och förnya den inför kommande års besökssäsong, säger Anna-Lena Fritz, chef vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Naturums basutställning uppfördes 2003–2004. Den behandlar Gotland, från uppkomsten för 400 miljoner år sedan fram till dagens gotländska landskap. Syftet med den nya satsningen är att anpassa utställningens form och innehåll för 2020-talets publik. Någon total omarbetning handlar det inte om, men det kommer att bli flera nya scener och stationer. Bland annat kommer naturtyperna hav och strand att lyftas in i Gotlands geologi.

Satsningen är en del av Naturvårdsverkets regelbundna arbete med att erbjuda naturum runt om i landet möjlighet att renovera och förnya innehållet. Nu har turen kommit till Gotland. Enligt tidsplanen ska nya Naturum vara klart den 1 april 2021 lagom till påskhelgen.

Om naturum

Naturum Gotland öppnade 2005 och ligger i anslutning till Vamlingbo prästgård, knappt nio mil söder om Visby. Naturvårdsverket äger rättigheten till naturum i form av ett registrerat varumärke. Länsstyrelsen i Gotlands län är huvudman för naturum Gotland.

Länk till naturum Gotland Länk till annan webbplats.

Kontakt