Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbar upphandling kan minska utsläppen

Hållbara transporter är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län. Målet är att minska utsläppen från transportsektorn.

Genom smarta upphandlingar har offentlig sektor möjlighet att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling.

Ett tjugotal personer samlades på ett av Visbys hotell för att lära sig om hållbar upphandling, med särskilt fokus på inköp som involverar transporter. Utbildningen riktades främst till personer som arbetar med upphandlingsfrågor och som utformar kravspecifikationer inför upphandlingar, men några personer inom den privata sektorn valde också att delta för att få bättre grepp om hur upphandlingar fungerar.

Catharina Piper, som är jurist med mer än 20 års erfarenhet av hållbar offentlig upphandling, höll i utbildningen. Catharina Piper har tidigare arbetat på myndighet, varit chefsjurist inom det privata näringslivet, upprättat rapporter för Upphandlingsmyndigheten och skrivit lagkommentaren till såväl LOU (Lagen om offentlig upphandling) som LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna).

– Det är väldigt roligt att vi lyckats få hit en så kompetent person på området och att så många tog sig tid för utbildningen, säger Anna Sorby, projektledare på Länsstyrelsen.

Offentliga upphandlare har en viktig roll

Hållbara transporter är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län, i samverkan med Region Gotland. Projektet finansieras i huvudsak av Europeiska unionens regionala utvecklingsfond samt Region Gotlands medel för regional tillväxt.

Syftet med satsningen är att bidra till att nå Sveriges 2030-mål; att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. En del i detta består i att öka kunskapen och motivationen hos beställare av transporter. Målet är att de ska ställa ambitiösa men rimliga krav och tydligare väga in fler aspekter än de kortsiktigt ekonomiska. Här spelar den offentliga upphandlingen stor roll, då väldigt många varor och tjänster som är beroende av transporter beställs just av det offentliga.

– Det är viktigt att alla offentliga organisationer gör vad de kan för att främja en mer hållbar samhällsutveckling, i planering och styrdokument likväl som i sina kravställningar inför upphandlingar. Samtidigt ska vi såklart komma ihåg att den privata sektorn också beställer mycket transporttjänster och vi kommer givetvis även att arbeta vidare med privata beställare, säger Anna Sorby.

Inom projektet Hållbara transporter hoppas man kunna genomföra en uppföljande och fördjupande workshop våren 2021.

Kontakt