Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för coronasituationen i Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 29 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 29 september hade Gotland 330 bekräftade fall av covid-19. Ingen smittad vårdas i dagsläget på sjukhus.
  • Destination Gotland rapporterar att vecka 40 beräknas resenettot, det vill säga hur många tillresta som befinner sig i länet, vara 6 300 personer fler än under motsvarande vecka föregående år.
  • Swedavia rapporterar att antalet ankomster och avgångar till och från Visby är halverad, medan antalet resenärer är ungefär en fjärdedel mot föregånde år.
  • Enligt Arbetsförmedlingen har 274 personer i länet varslats sedan mars. Inga nya varsel har tillkommit sedan juni. Enligt tillväxtverket omfattas 1 802 personer av korttidsarbete.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

  • Efterlevnaden av riktlinjerna bedöms generellt som hög, och aktörer i länet har hittat former för att följa dessa. Däremot har benägenheten att rapportera om efterlevnaden sjunkit hos aktörerna.
  • Region Gotland rapporterar att serologiska provtagningar av personal inom slutenvården startade vecka 39.

Miljö och ekonomiska värden

Enligt en ny undersökning uppger organisationen Svensk näringslivs medlemsföretag i länet att situationen är sämre än normalt, men att det finns indikationer på att utvecklingen börjat vända. Inom idrott, kultur och evenemang finns oro för fortsatta restriktioner kring allmänna sammankomster.

Goda exempel

Gotlandshem genomför en trygghetsdialog med sina hyresgäster, där det allmännyttiga bostadsbolaget knackar dörr och ställer frågor om trivsel, trygghet och säkerhet. I samband med detta har Gotlandshem uppmärksammat att många äldre har det svårt, är ensamma och oroliga.

Behov av åtgärder

Sveriges pensionärsförbund SPF seniorerna Gotland bedömer möjligheterna till handhygien i butikerna som goda, men att det brister på vissa ställen.

Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.


Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt