Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för coronasituationen i Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 22 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

• Den 21 september hade Gotland 327 bekräftade fall av covid-19. Ingen smittad vårdas i dagsläget på sjukhus.
• Region Gotland rapporterar att pandemin lett till att invånarna inte söker vård i tid, vilket i sin tur ökat trycket på akutmottagningen.
• Region Gotland rapporterar även att serologisk testning av allmänheten kan bli aktuellt tidigast under 2021.
• Destination Gotland rapporterar att vecka 39 var resenettot, det vill säga hur många tillresta som befinner sig i länet, cirka 7200 personer fler än under motsvarande vecka föregående år.
• Media rapporterar att Svenska kyrkan tagit emot ett ökat antal orossamtal, kopplade till corona och ensamhet.

Samverkansbehov

Frekvensen på de möten som hålls mellan myndigheter och organisationer för att bedöma pandemins påverkan har minskat, men kan ökas igen om förutsättningarna ändras.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Enligt efterlevnadsrapporten (vecka 38) bedöms efterlevnaden som hög, med undantag för när det gäller att hålla avstånd. I det fallet bedöms efterlevnaden som medel till hög.


Samhällets funktionalitet

Region Gotland rapporterar om hög sjukfrånvaro på förskolor och skolor.
Region Gotland rapporterar också att från 22 september kommer återigen alla sittplatser inom kollektivtrafiken att kunna utnyttjas.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Polisen rapporterar att det trots minskat antal besökare stundvis uppstår trängsel i affärer och på allmänna platser.

Vidtagna åtgärder

De flesta mötena och konferenserna sker digitalt.

Goda exempel

Motionsidrottsföreningen Korpen genomför verksamhet för riskgrupper.


Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.


Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt