Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Jag hoppas att Gotland blir en förebild inom hela EU"

Många av konferensens deltagare fanns med på länk.

Gotland är pilotområde i Sverige när det gäller klimatomställningen.
Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén önskar att satsningen ska märkas lång utanför landets gränser:
– Jag hoppas att man om 20-30 år tittar tillbaka på Gotland och ser ön som en förebild inom hela EU, sade han under konferensen Framtidens transporter.

Gotland är sedan tidigare utpekat som pilotområde av regeringen, och ska gå före i landets energiomställning. Ett av Sveriges klimatmål är att utsläppen från marktransporterna ska ha minskat med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Som en del i detta arrangerades på torsdagen konferensen Framtidens transporter. Bakom evenemanget stod det EU-finansierade projektet Hållbara transporter, lett av Länsstyrelsen i Gotlands län, med Region Gotlands projekt Ratta Grönt som medarrangör.

– Gotland är väldigt beroende av transporter, inte bara inom ön utan även mot fastlandet och ut mot resten av världen, konstaterade Anders Flanking, landshövding, som invigningstalade tillsammans med Eva Nypelius (C ), regionstyrelsens ordförande.

– Hållbara transporter är oerhört viktigt som en konkurrensfördel, inte minst för vårt näringsliv. Gotland ska gå före i energiomställningen, och jag är övertygad om att vi har förutsättningarna för det, fastslog Eva Nypelius.

De båda fanns med i en konferenslokal i Visby tillsammans med moderatorerna Nina Modig och Per-Olof Arnäs, liksom en del av dagens talare. Men på grund av den pågående pandemin sändes hela konferensen digitalt, vilket gjorde att många av talarna liksom de flesta i publiken deltog på distans.

En av dem var Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, som talade om Gotlands pilotuppdrag. Han berättade att Sverige på många vis är ett föregångsland inom klimatomställningen, med innovationer inte bara inom de tekniska områdena utan även när det gäller att hitta nya affärsmodeller.

För att nå miljömålen krävs en grundläggande ambition.

– Anders Flanking och Eva Nypelius uttrycker viljan att röra sig mot det hållbara, och det är det första – att det finns en vilja att något ska bli bättre. På Gotland är det nära mellan aktörerna, och jag hoppas att man om 20-30 år tittar tillbaka på Gotland och ser ön som en förebild inom hela EU, sade Robert Andrén.

Många av diskussionerna under dagen knöt an till pandemin, hur den ändrat våra beteenden och vanor, liksom vilka lärdomar vi kan tänkas dra av den, som att vi egentligen inte behöver resa så ofta som många gjorde tidigare.

Anna Lindén, mobilitetsansvarig vid 2030-sekretariatet, anser att frågan varför vi reser till olika ställen har ställts på sin spets. Hon pekade dessutom på två områden där många gjort stora beteendeförändringar under det senaste halvåret.

– De digitala lösningarna och cyklingen. Det säljs cyklar som aldrig förr, och cykelturismen har ökat, sade hon.

När det gäller Gotlands förutsättningar att lyckas med hållbarare transporter tog hon samåkningen som exempel. För att släppa in andra människor i sin bil krävs ett ömsesidigt förtroende, och det är lättare på mindre orter där man kanske är bekant med varandra sedan tidigare.

Anna Lindén, 2030-sekretariatet, intervjuas av Per-Olof Arnäs och Nina Modig.

Även Ola Thufvesson, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, lyfte fram Gotlands fördelar:

– En ö har tydliga gränser och en tydlig vi-känsla. Gotland är mycket lämplig som föregångsplats, sade han.

Det gjordes också utblickar mot andra delar av Sverige.

Heidi Andersson är känd som armbrytare på elitnivå, men har, liksom sin make Björn Ferry, allt oftare kommit att förknippas med klimatarbete. Tillsammans har de som mål att leva helt fossilfria liv till 2025.

– Vill du förändra världen, börja med dig själv och orten där du bor, sade Heidi Andersson, som bjudits in till konferensen för att inspirera fler att tänka efter hur man kan leva ett bra liv och samtidigt minska sin miljöpåverkan.

Parets hemort Storuman, som ligger i Västerbottens inland, är också platsen där drönare ska användas på försök för att transportera prover, läkemedel och utrustning i syfte att kunna ge snabbare och miljövänligare vård till äldre och sjuka. Projektet är ett samarbete mellan Glesbygdsmedicinskt centrum och Chalmers tekniska högskola, och är ett av många exempel i Sverige på hur ny teknik används för att skapa hållbara transporter.

Thomas Eneroth (S), infrastrukturminister, deltog i konferensen med ett förinspelat anförande. Han vill att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och vet hur det ska gå till:

– Det är inte bara politikens och de stora företagens ansvar, utan vi måste alla göra det tillsammans.

Flera av talarna var ense om att det är hög tid att sluta ställa alternativa lösningar mot varandra, för att i stället inse att olika utmaningar kräver olika lösningar.

– Det finns ingen konkurrens mellan järnvägar och elvägar. Passar det bättre med järnväg en viss sträcka ska man satsa på det, sade Håkan Sundelin, projektledare för Smartroad Gotland, som byggt den unika elvägen mellan Visby och flygplatsen.

Många av talarna var liksom Heidi Andersson och Thomas Eneroth inne på varje människas ansvar, och hur det bidrar till den totala effekten:

– Alla kan göra ett bättre val. Kan man inte köpa en ny el- eller gasbil finns det en begagnatmarknad. Det finns en lösning för alla. Tänk inte att det finns något mer spännande runt hörnet, utan agera nu, sade Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biodriv Öst, som också nämnde regeringens planerade stöd för konvertering av personbilar.

Andra saker som nämndes under dagens anföranden och paneldiskussioner var att den bästa transporten är den som inte blir av, och att om arbetsgivare låter sin personal arbeta hemifrån ett par dagar i veckan kommer miljövinsterna att bli omfattande.

Konferensen uppmärksammades av lokala media. Anna Sorby, projektledare för Hållbara transporter, intervjuas av SVT.

Kontakt