Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för coronasituationen i Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas information som har tillkommit eller ändrats sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen 15 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Den 14 september hade Gotland 323 bekräftade fall av covid-19. Ingen smittad vårdas i dagsläget på sjukhus.
  • Region Gotland rapporterar att serologiska tester av vård- och omsorgspersonal kommer påbörjas i slutet av september.
  • Destination Gotland rapporterar att antalet färjeresenärer vecka 37 var cirka 6200 fler än under samma vecka föregående år.
  • Media rapporterar att besöksnäringen ser ett ökat bokningstryck under hösten.
  • Enligt Tillväxtverket omfattas 1801 personer på Gotland av korttidsarbete (jämfört med 1797 personer under vecka 37). Arbetslösheten var under augusti 6,8 procent, att jämföra med 5 procent i augusti 2019. Riksgenomsnittet ligger på 9,2 procent.

Samverkansbehov

Länsstyrelserna har gemensamt efterlyst nationella initiativ kring kommunikation inför höstens större helger.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Enligt efterlevnadsrapporten (vecka 37) bedöms efterlevnaden som hög. Grundorsaken till förändringen är att antalet personer som vistas på Gotland har sjunkit kraftigt de senaste veckorna.

Kollektivtrafiken bedömer nu efterlevnaden som hög, efter att tidigare veckor ha rapporterat sämre efterlevnad av riktlinjer och en oro över kapaciteten.

Enligt Region Gotlands rapportering har det under våren varit en ökning av ärenden hos polisen som gäller psykisk ohälsa. Under sommaren minskade dock antalet ärenden och var färre än förra sommaren.

Samhällets funktionalitet

Extrainsatta bussar för gymnasieelever har underlättat efterlevnaden av riktlinjer och rekommendationer i ordinarie trafik.

Efterlevnad av riktlinjer och rekommendationer

Efterlevnaden bedöms som hög på samtliga punkter.

Generella iakttagelser i samband med tillsynsbesök

Region Gotland rapporterar om hög efterlevnad på restauranger och caféer.

Vidtagna åtgärder

Flera aktörer har reserestriktioner inom den egna verksamheten.

Goda exempel

Tillsammans med Region Gotland har näringslivsorganisationerna samlat in initiativ som ökar möjligheterna för personer i riskgrupperna att inkluderas i samhällsservicen. Mer information om detta och vilka initiativ som inkommit från näringslivet på Gotland finns på www.visbycentrum.se Länk till annan webbplats..


Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida Länk till annan webbplats. för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt