Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svampsäsongen har börjat - länsstyrelsen är ute och inventerar

Barrviolspindling och korallfingersvamp

Barrviolspindling och korallfingersvamp. Foto: Ingrid Thomasson

Svampsäsongen har nu dragit igång och länsstyrelsen kommer under några veckor att inventera svamp i äldre barrskogar och lövmarker på ön. Gotlands kalkrika skogar erbjuder unika miljöer för många sällsynta marksvampar.

– Syftet med inventeringen är att öka vår kunskap om var sällsynta svampar växer. Fynden kommer att rapporteras in i Artportalen (artportalen.se), där alla kan gå in och se vad som har hittats, säger Elina Ambjörnsson på naturvårdsenheten.

Kunskapen kommer att ge ett bra underlag till arbetet med hotade arter, men även till skogsägare som planerar åtgärder inför skogsbruksplaner och eventuellt skogsbete. Det kommer även ge god kunskap till länsstyrelsen och Skogsstyrelsen om var det är lämpligt att skydda skog formellt och till skogsägare som vill skydda sin skog på frivillig väg. Arbetet är en del i att uppnå den svenska strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Inventeringen av lövmarker påbörjas under september och här är det marker på södra Gotland som inventeras. Områdena för inventering är spridda mellan Vamlingbo och Lau. Inventeringen av barrskogar är mer spridd över hela Gotland och utförs under oktober månad.

Om du har några frågor kring inventeringen är du välkommen att kontakta länsstyrelsen.

Kontakt:
Annika Forsslund, koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter
E-post: Annika.forsslund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 93 70

Elina Ambjörnsson, Naturvårdshandläggare
E-post: Elina.ambjornsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 92 36

Kontakt