Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Goda exempel för att minska smittspridningen

På flera platser i Sverige har butiker erbjudit särskilda tider för personer i riskgrupper.

Coronatimme för personalen. Särskilda tider i butikerna för riskgrupper. Riddare till häst som påminner om att hålla avstånd. Kreativiteten i Sverige har hittills varit stor när det gäller att minska smittspridningen under den pågående pandemin.

Sedan covid-19 upptäcktes i landet har otaliga insatser gjorts för att begränsa spridningen. Sveriges länsstyrelser har därför fått i uppdrag av regeringen att samla in goda exempel från samhällets aktörer och sprida kännedomen om dem.

– Tanken är dels att synliggöra en del av alla de bra saker som görs, och dels att inspirera och motivera fler att göra vad man kan för att minska smittspridningen, eftersom pandemin är långt ifrån över. Det säger Simon Härenstam, kris- och beredskapsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Nedan finns exempel på vad som gjorts på Gotland liksom på andra platser i landet. Den nationella listan är sammanställd av Länsstyrelsen i Skåne, som har i uppgift att samordna regeringsuppdraget Goda exempel.

Gotland:

 • Region Gotland har tagit fram ett informationsblad kring vad som gäller vid semester under coronapandemin. Informationsbladet skickades ut till 80 000 hushåll och distribuerades även bland annat av Destination Gotland.
 • Länsstyrelsen samarbetade med flera aktörer kring en restaurangkampanj med bordspratare och affischer som uppmanar till att hålla avstånd. Kampanjmaterialet ”Bjucka på en lucka” finns att ladda ner fritt på länsstyrelsens webbplats.
 • Specifika tider erbjuds för riskgrupper i affärer och i Polisens reception.
 • Riddarsällskapet Torneamentums ”coronariddare” har ridit runt på olika platser på Gotland för att påminna om avstånd.
 • Gotlands museum har haft flertalet digitala stadsvandringar.
 • Röda korsets frivilliga hjälper riskgrupper.
 • Kneippbyn sommarland har använt karaktärerna Kling, Klang, Pippi och Prussiluskan för att informera besökare om att hålla avstånd och sköta handhygienen.
 • Domkyrkan har under sommaren lyckats hålla antalet besökande i kyrkan till högst 50 personer vid samma tillfälle, genom reglerat insläpp. Den högsta dagsnoteringen var 3 500 personer.
 • Länsstyrelsen är en av de arbetsplatser där så många som möjligt även i höst jobbar på distans. För dem som befinner sig fysiskt på arbetet gäller anpassade lunchtider, så att personal äter vid olika tidpunkter.

Övriga landet:

 • Region Stockholm har tagit fram ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT, för invånare som upplever oro i samband med covid-19.
 • I en kommun har en ”coronatimme” införts, då anställda fått möjlighet att använda arbetstid för att hjälpa personer som behöver stöd, exempelvis i riskgrupper.
 • Det anordnas kundkvällar i butiker för särskilda grupper samt särskilda öppettider enbart för riskgrupper.
 • Begränsningar i antalet besökare på olika verksamheter såsom butiker, friluftsbad med mera.
 • Kullabergs naturreservat samarbetar med Höganäs kommun och mäter trängsel, som redovisas via en applikation i mobiltelefonen samt på kommunens hemsida.
 • Tomelilla kommun har genom en mobilapplikation kopplat samman volontärer och personer i riskgrupp som behöver hjälp med att exempelvis handla.
 • På arbetsplatser har fika och lunchtider anpassats så att personal äter vid olika tidpunkter för att undvika trängsel.
 • Kommuner, regioner och länsstyrelser har gjort filmer med lokala profiler som uppmanar till att hålla ut och fortsatt följa myndigheternas rekommendationer, vilka har fått stor spridning i sociala medier.
 • Pushnotiser via Dalatrafikens app om att alla ansvarar för att minska trängseln.
 • Flexibla tider för eleverna i vissa skolor i Jönköping.
 • Mobilapplikation i Kalmar som visar uppskattad beläggning på bussar och tåg.

Kontakt