Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång för Klimatklivet

Om några veckor öppnar en ny ansökningsomgång till investeringsstödet Klimatklivet. Troligen blir detta sista chansen för i år att söka dessa medel till klimatsmarta åtgärder.

Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från Klimatklivet. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, organisationer och stiftelser.

Sedan Klimatklivet infördes 2015 har 31 gotländska åtgärder fått stöd med drygt 64 miljoner kronor. Länsstyrelsen informerar om stödet och vägleder dem som vill ansöka, medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka åtgärder som prioriteras. Åtgärder kan beviljas inom exempelvis lantbruk, industri, bostäder, lokaler och stadsbyggnad.

– Klimatklivet är ett brett riktat stöd och verksamheter kan få stöd på allt från några tusenlappar för mindre åtgärder till flera hundra miljoner för enorma investeringar. Vi hoppas verkligen att många gotländska aktörer ska ta vara på möjligheterna med stödet nu, eftersom det är oklart hur länge det kommer finnas kvar, säger Anna Sorby, klimathandläggare på länsstyrelsen.

Stöd från Klimatklivet söks på Naturvårdsverkets hemsida och denna ansökningsomgång är öppen 21–30 september. Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår fram till mitten av 2023, men åtgärderna behöver påbörjas senast sex månader efter att de beviljas.

Tidigare år har många sökt för laddstationer till elbilar genom Klimatklivet. Nu finns andra stöd att söka för de laddstolpar som inte är publika, exempelvis laddning som används av boende i en bostadsrättsförening eller anställda på en arbetsplats.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning i din ansökan:
agneta.green@lansstyrelsen.se, tel. 010-223 93 58
anna.sorby@lansstyrelsen.se, tel. 010-223 93 86

Kontakt