Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för coronasituationen i Gotlands län

Samverkan

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här är en sammanfattning av länsstyrelsens samlade lägesbild för Gotlands län gällande tisdagen 25 augusti klockan 10.00.

  • Den 25 augusti hade Gotland 315 bekräftade fall av covid-19. En person intensivvårdas på Visby lasarett.
  • RF SISU rapporterar att flera idrottsföreningar har ansträngd ekonomi till följd av att sponsorintäkter och intäkter från evenemang uteblir.
  • Det ses en fortsatt förbättring när det gäller att följa riktlinjer för att minska smittspridningen.
  • De serologiska provtagningarna (antikroppstester) väntas på Gotland komma igång tidigast under september.

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet samt länsstyrelsens rapport om hur rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs:

Lägesbild och samlad bedömning av efterlevnad, Gotlands län, 25 augusti Pdf, 330.1 kB.

Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

På länsstyrelsens webbsida för hur man semestrar säkert i coronatider finns samlad information för bland annat resor, restaurangbesök, stränder och bad.

Kontakt