Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mindre trängsel och bättre efterlevnad av reglerna

Strandstolar på strand

Det finns många stränder på ön där det inte förekommer trängsel. Vid de populäraste badstränderna kan det tidvis vara trångt.

För andra veckan i rad visar länsstyrelsens efterlevnadsrapport att allmänheten blir allt bättre på att följa reglerna för att undvika smittspridning av covid-19. Den samlade bedömningen är att situationen i länet förbättrats och länsstyrelsen klassar nu efterlevnaden som medel till hög.

– Vi står fortfarande inför flera utmaningar när det gäller trängseln, men det är ändå glädjande att efterlevnaden av reglerna ökar. I de rapporter som vi får in kan vi se en förbättring jämfört med hur det var under de värsta veckorna i juli, säger Margareta Gothnier, stabschef vid länsstyrelsen.

Den största anledningen till förbättringen är att antalet besökare på ön minskat under de senaste veckorna, men man kan också se ett förändrat beteende ute i verksamheterna.


– Enligt de rapporter vi fått in har restaurang- och butikspersonal på ön blivit duktigare på att informera och påminna kunderna om att hålla avstånd, säger Margareta Gothnier.

Att situationen förbättrats sedan de värsta veckorna är något som också bekräftas av att antalet inrapporteringar om trängsel från allmänheten har minskat.

Även om situationen nu ser bättre ut än tidigare förekommer det fortfarande trängsel i butiker, restauranger, kollektivtrafik samt vid våra populära badstränder. Det rapporteras fortfarande om att familjer handlar tillsammans, vilket bör undvikas för att minska trängsel, samt att personer äldre än 70 år fortsätter att handla på tider då det är mycket folk i affärerna.

– Situationen är långt ifrån över, vi måste alla fortsätta att ta vårt gemensamma ansvar och hålla avstånd. Det här är något som vi kommer att få leva med länge än, säger Margareta Gothnier.

Planerar för nya utbrott av covid-19

Länsstyrelsen har enligt ett tidigare regeringsuppdrag tagit fram en plan för hur myndigheten ska hantera eventuella nya utbrott av covid-19. Fortsatt samverkan med andra aktörer och kommunikation med medborgarna är exempel på två fokusområden som lyfts fram i planen som skickas till regeringen i början av nästa vecka.

– I dagsläget har vi en personalplanering för stabsverksamhet som sträcker sig året ut, men den behöver utvecklas och anpassas utifrån de olika scenarios som framkommit. Omfattningen av arbetet beror på utvecklingen av krisen, men vi behöver ta höjd för större personalbortfall för att säkerställa att vi kan klara alla våra uppdrag, säger försvarsdirektör Kicki Scheller.

Sprida goda exempel

Länsstyrelsen har också fått i uppdrag av regeringen att samla in och sprida goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. En sammanställning kommer att presenteras varje fredag på länsstyrelsernas webbplats.

Kontakt