Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för coronasituationen i Gotlands län

 Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här är en sammanfattning av länsstyrelsens samlade lägesbild för Gotlands län gällande tisdagen 4 augusti klockan 10.00.

  • Den 3 augusti hade Gotland 250 bekräftade fall, en vårdas på sjukhus, ingen på intensivvårdsavdelningen.
  • Enligt länsstyrelsens rapport gällande efterlevnadsuppdraget har en viss förbättring skett avseende allmänhetens förmåga att hålla avstånd. Periodvis förekommer dock trängsel i butiker, restauranger och vid populära badstränder.
  • Region Gotland anger att det finns viss oro för trängsel och kapacitet i kollektivtrafiken inför skolstart, arbete pågår för att hitta en lösning.
  • Enligt Arbetsförmedlingens statistik har 274 personer varslats på Gotland sedan i mars, inga nya varsel har tillkommit under juli. Tillväxtverket rapporterar att 1765 personer omfattas av korttidsarbete och antalet konkurser på Gotland har minskat under perioden januari-juli, jämfört med samma period i fjol.

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet samt länsstyrelsens rapport om hur rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs:

Lägesbild och samlad bedömning av efterlevnad, Gotlands län, 4 augusti Pdf, 323.9 kB.

Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

På länsstyrelsens webbsida för hur man semestrar säkert i coronatider Länk till annan webbplats. finns samlad information för bland annat resor, restaurangbesök, stränder och bad.

Kontakt