Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välbevarat svärd funnet i Hörsne

Fornfynd - svärd

Foto: Per Widerström

I samband med trädgårdsarbete på en gårdsplan i Hörsne dök ett märkvärdigt fornfynd upp – ett nästan en meter långt svärd som tros vara från medeltiden.

– Att hitta svärd på detta sätt är mycket ovanligt. Det är lite av ett ”drömfynd” för alla som vet hur speciella svärd kan vara, säger både Per Widerström vid Gotlands Museum, som undersökt svärdet och Katarina Amér, arkeolog och kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Per Widerströms bedömning är att det rör sig om ett medeltida svärd. Svärdet saknar en parerstång, det vill säga den del som ibland finns för att hindra handen från att glida ner mot den vassa svärdseggen. Därför går det inte att utesluta att svärdet är ännu äldre, förrän närmare undersökningar gjorts. Svärdet är ungefär 90 centimeter långt och bara yttersta spetsen av klingan saknas. Spetsen kan vara avbruten eller ha rostat bort.

Gården där svärdet hittades har varit bebodd i mer än tio generationer. Det är många före nuvarande familj som haft chansen att hitta det, men just nu kom det fram. Familjen hörde av sig till länsstyrelsen och berättade om fyndet, som de misstänkte var ett svärd. Arkeolog Per Widerström vid Gotlands Museum åkte till platsen och konstaterade att det verkligen var ett svärd.

– Ibland vill saker bli hittade tror jag. Att det kommer ett troligt medeltida svärd i backen just detta år när medeltidsveckan har ställts in på grund av rådande pandemi är ju fantastiskt. Som en hälsning till alla som längtar efter vecka 32 på Gotland, säger Katarina Amér.

Vid fyndplatsen hittades även lite kol, en tand och bränd lera. Just kol, skräp och hushållsavfall finns dock ofta bevarat från många olika tider vid en boplats.

– Vi ska försöka datera kolbitarna och tanden och typbestämma svärdet. Därefter kan vi börja prata om sammanhanget i vidare mening. Svärdet påträffades i veckan så vi får fundera på vilka arkeologiska frågor som kan ställas till platsen. Helt klart är att gårdens redan spännande historia fått en pusselbit till, säger Katarina Amér.

Nu ska fyndplatsen mätas in och registreras och svärdet ska analyseras vidare. Svärdet ligger bra förvarat för att inte rosta sönder. Det väntar på konservering och kommer så småningom fyndfördelas. Vid fyndfördelning bestäms på vilket museum svärdet kommer att förvaras och vara tillgängligt för forskning.

– Min förhoppning är förstås att svärdet är i så gott skick att det kommer att kunna visas i en utställning, avslutar Katarina Amér.

För mer information, kontakta:
Katarina Amér, arkeolog och kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen
Telefon: 010-223 92 03
E-post: katarina.amer@lansstyrelsen.se

Per Widerström, Arkeolog vid Gotlands Museum
Telefon: 0498-29 27 42
E-post: per.widerstrom@gotlandsmuseum.se

Kontakt