Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Även de med egen brunn behöver spara på vattnet”

När tillgången på grundvatten minskar gäller det att vara försiktig med förbrukningen.

Trots de senaste veckornas regn och svalare väder är grundvattennivåerna på Gotland fortfarande mycket under de normala för årstiden. Länsstyrelsen uppmanar därför fastighetsägare med egen brunn att fortsatt vara sparsamma med vattnet.

Inledningen på juli har varit ganska nederbördsrik och sval, men det regn som kommer under växtperioden tas främst upp av växter eller avdunstar. Under april – juni föll det enligt SMHI:s statistik för Visby flygplats 61 millimeter regn, vilket kan jämföras med 89 millimeter under ett normalår.

Tillsammans med det underskott av vatten som fanns redan i början av året betyder det att Gotlands grundvattennivåer fortfarande är mycket under de normala.

– Grundvattennivåerna är mycket under de normala för årstiden, och förväntas vara som allra lägst i början av hösten. Även de med egen brunn behöver därför fortsätta att spara på vattnet, säger Frida Eklund, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Aktuella grundvattennivåer finns på SGUs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Region Gotland har sedan 1 april bevattningsförbud för abonnenter i Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn. Förbudet utökades 20 juni till att även omfatta Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn och Slite. Förbudet gäller alla abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet.

Under sommaren kommer länsstyrelsen fortsätta att hålla samverkanskonferenser kring vattensituationen där berörda aktörer träffas för att uppdateras om läget kring vattenfrågan. De inbjudna aktörerna är Region Gotland, LRF, Försvarsmakten, turistnäringen samt större vattenförbrukare.


Kontakt