Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på knölsvan

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att tillåta skyddsjakt på en aggressiv knölsvan på Stora Karlsö.

En ovanligt aggressiv svanhanne har de senaste åren attackerat och bitit ihjäl ett stort antal ejderungar på Stora Karlsö. Svanen attackerar även ådorna när de försöker skydda sina ungar.

Karlsö Jagt- och djurskyddsförening AB förvaltar ön, och har ansökt om skyddsjakten.

Bolagets tillsynsman beräknar att svanen bara i fjol dödade omkring hundra ungar, men antalet antas vara högre.

– Det här beteendet är inte ovanligt hos knölsvanar, men då förekommer det oftast i begränsade vatten där konkurrensen om föda är större. Att en knölsvanshanne gör så här där utrymmet är obegränsat är däremot ovanligt, säger Mimmi Skog, handläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Ejderns framtid på ön är hotad. Vid en fågelräkning i juni i år noterades 334 honor men bara 16 ungar på Stora Karlsö. Det kan jämföras med räkningen 2013, då 211 honor och 784 ungar upptäcktes.

Ejdern har minskat kraftigt i Sverige under senare år. I den senaste rödlistan från 2020 har ejdern gått från klassificeringen ”sårbar” till ”starkt hotad”. Knölsvanen är däremot klassad som ”livskraftig”.

Länsstyrelsen bedömer därför att intresset av att skydda ejdern och dess förmåga att reproducera sig på Stora Karlsö väger tyngre är att skydda den aktuella svanen.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss