Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast 1 september.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden, men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom sitt ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Senare i veckan blir det ett möte mellan alla länsstyrelser för att gå igenom förutsättningarna och hur arbetet ska bedrivas framöver.

– Ingen vet med säkerhet hur pandemin kommer att utvecklas, och det gäller att samhället är så rustat det är möjligt för att möta olika scenarier, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsens i Gotlands län.

Länsstyrelsen i Gotlands län är regeringens förlängda arm, och har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

– Vi har hittills haft ett mycket gott samarbete med alla aktörer under den här samhällskrisen, och det är en förutsättning för att vi ska nå framgång. Bara om vi jobbar tillsammans kan vi dämpa smittspridningen, konstaterar Anders Malm, tf länsråd vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. Folkhälsomyndigheten ska senast 20 juli 2020 informera länsstyrelserna och de andra myndigheterna om scenarierna som de tagit fram.

Scenarierna blir en viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram planerna. Målet med uppdraget är att krisberedskapen ska vara så god som möjligt för att minimera effekterna av eventuella nya utbrott.

– För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De har kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko i ett pressmeddelande om länsstyrelsernas nya uppdrag.

Kontakt