Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Butiker påminns om sitt ansvar för minskad smittspridning

Alla som driver någon form av butik uppmanas att vidta åtgärder för att skapa en tryggare miljö för personer som vistas i lokalerna.

Alla som driver någon form av butik uppmanas att vidta åtgärder för att skapa en tryggare miljö för personer som vistas i lokalerna.

I ett brev till öns butiksägare uppmanar landshövdingen och regionstyrelsens ordförande till åtgärder för att minska risken för smittspridning inom handeln.

Sedan avrådan om inrikes resor hävdes i mitten av juni har många valt att förlägga hela eller delar av sin semester på Gotland, och det är glädjande, tycker landshövding Anders Flanking och regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Men det gör också att ett stort ansvar vilar på besökare, bofasta och verksamheter på Gotland där människor samlas, konstaterar de i sitt brev. Skrivelsen skickades med hjälp av Tillväxt Gotland ut till hundratals butiksägare under fredagseftermiddagen.
Många verksamheter vidtar redan bra åtgärder, men det finns mer att göra.

– Vi får signaler om trängsel i en del butiker, och det bekymrar oss. Eva Nypelius och jag vill med detta brev trycka på butikernas och allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning, säger Anders Flanking.

Butikerna rekommenderas bland annat kunna erbjuda handtvätt och säkerställa att avstånd hålls mellan människorna som vistas i lokalerna.

Här kan du läsa hela brevet till butiksägarna Word, 41.8 kB..

Kontakt