Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Länsstyrelsen sammanställer löpande lägesbilder för Gotlands län som skickas till regeringen. Länsstyrelsernas gemensamma kansli rapporterar också in samlade lägesbilder för samtliga länsstyrelser i landet.

Veckans lägesbild

Här är en sammanfattning av länsstyrelsens samlade lägesbild för Gotlands län gällande tisdagen den 30 juni klockan 10.00.


• Den 29 juni hade Gotland 154 bekräftade fall av covid-19, en person vårdas på sjukhus.

• Länsstyrelsen har till regeringen lämnat in en första rapport om hur efterlevnaden är av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter.

• Destination Gotland uppger att bokningsläget just nu är mellan 60 till 70 procent för de kommande veckorna jämfört med 2019.

• Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög på Gotland.

• Mer omfattande provtagning är nu möjlig på Gotland.


Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet:

Lägesbild Gotlands län, 30 juni Pdf, 275.7 kB.

Från vecka 27 lämnar vi även en rapport till regeringen om hur rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Den hittar du här:

Samlad bedömning av efterlevnaden 30 juni Pdf, 117.9 kB.


Vill du veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld. På länsstyrelsens webbsida för hur man semestrar säkert i coronatider Länk till annan webbplats. finns samlad information för bland annat resor, restaurangbesök, stränder och bad.

Kontakt