Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

Tomt café

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet. 

- Vi vet att det finns en stor efterfrågan på det här stödet och att det är många som ser fram emot att snart kunna skicka in sina ansökningar, säger Mattias Johansson, funktionschef Länsstyrelsen i Västra Götaland som samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.

För att mildra konsekvenserna av coronapandemin har regeringen beslutat om flera åtgärder. En av dessa var att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror i vissa branscher som varit särskilt ekonomiskt utsatta, till exempel verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen och handeln.

Ansökan öppnar 1 juli kl 10.00

Stödet när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran kan sökas av hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet kan sökas från 1 juli kl 10.00 fram till och med den 31 augusti 2020.

- Vi har haft en nära samverkan mellan länsstyrelserna och Boverket när vi har riggat organisation och ansökningsprocess. Ansökan görs genom en digital e-tjänst som ska göra det så enkelt som möjligt att söka stödet, säger Mattias Johansson.

Sju länsstyrelser har uppdraget att handlägga stödansökningarna:

  • Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Kontakt

Boverkets presservice
Telefon 0455-35 31 70

Kontakt