Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låga flöden - ta inte vatten ur vattendragen utan tillstånd

Vattenflödena i många av Gotlands vattendrag är just nu mycket låga.

Vattenflödena i många av Gotlands vattendrag är just nu mycket låga. Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig, därför uppmanar länsstyrelsen alla som inte har tillstånd till vattenuttag att undvika uttag från vattendragen.


Den förhållandevis torra våren och försommaren har medfört att vattennivåerna är mycket låga i våra vattendrag. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer nu att uttag från länets vattendrag kan skada allmänna eller enskilda intressen och att man därför bör göra en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken till länsstyrelsen.

Det vatten som finns i vattendragen behövs för djur- och växtlivets behov. Länsstyrelsen rekommenderar även sparsamhet med övriga vattenuttag. Den som är osäker bör vända sig till Länsstyrelsen.

Prognosen för den närmaste veckan är att vattenflödet kommer att minska ännu mer även om det slår om till svalare och ostadigare väder. Den som har tillstånd eller anmält att ta ut vatten har rätt att göra det i enlighet med villkoren i miljödomen eller anmälan.

Bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt för vattenuttag ur vattendrag och sjöar finns i kapitel 11 i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det Region Gotland som har bestämmanderätten.

Kontaktperson:
Peter Landergren, miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 92 56

Kontakt