Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1,5 miljoner kronor till integration på Gotland

Dragkamp

Länsstyrelsen beviljar 1,3 miljoner i bidrag till Region Gotland och 200 000 kr till Studieförbundet Vuxenskolan för fem integrationsfrämjande insatser. Alla insatserna har koppling till behov som finns beskrivna i Integrationsstrategi för Gotland.

– I år har fem ansökningar beviljats medel för särskilda insatser som ska pågå under åren 2020–2021. Extra glädjande är att årets ansökningar håller så hög kvalitet att Gotland därmed får ta del av extra pengar från den nationella potten, säger länsstyrelsens integrationsstrateg Annette Johansson.

Följande projekt har beviljats drygt 400 000 kronor vardera:

  • Fritidsbanken – en inkluderande mötesplats
  • Främjande mellanmänskliga möten
  • Jobblänken

Projektet ”Fritidsbanken – en inkluderande mötesplats” syftar till att undanröja hinder och ta tillvara på individers kompetens för att stärka egenmakten, folkhälsan och känslan av inkludering i samhället, vilket går hand i hand med Gotlands integrationsstrategi.

– Vi vill skapa en levande mötesplats som sjuder av folkbildning, kreativitet och goda möten där ökad kunskap i frågorna jämställdhet, mångfald, hälsa och föreningsdemokrati står i fokus, säger Per Wallstedt, strateg inom fritid och idrott vid Region Gotland.

Projektet ”Främjande mellanmänskliga möten” ska skapa bättre integration mellan ungdomar genom roliga aktiviteter inom en ungdomsgårdsverksamhet där nyanlända får lära känna ungdomar som vuxit upp på Gotland.

– Bidraget kommer användas till ökad förståelse på flera fronter. Vi kommer informera nyanlända målsmän och ungdomar om vår verksamhet och personalen kommer få kompetensutveckling inom bemötande av unga nyanlända och asylsökande som även i vissa fall flytt från krig, säger Katja Wiklund, projekt- och verksamhetsutvecklare på Region Gotland.

Inom ”Jobblänken” kommer Vuxenutbildningen knyta hållbara kontakter mellan utbildning och arbetsliv genom individuell kartläggning och samverkan med arbetsgivare.

Medel har även beviljats till Region Gotland för projektet ”Erfarenhetsutbyte för ett hållbart och stärkt flyktingmottagande”, som har som mål att öka kunskap och stärka samverkan för att förbättra flyktingmottagandet. Även Studieförbundet Vuxenskolan Gotland har tilldelats medel för projektet ”Samhällsförberedande insatser 2020–2021” som har fokus på svenska och hälsa samt kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Kontakt