Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränningen på Gotska Sandön senareläggs

Gotska Sandön

I förra veckan informerade Länsstyrelsen i Gotlands län om planerna på att genomföra en kontrollerad naturvårdsbränning på Gotska Sandön i sommar. Nu har länsstyrelsen beslutat att flytta fram naturvårdsbränningen för att inte riskera en ökad belastning på samhället i den redan ansträngda situation som råder.

– Vi kan inte riskera att öka påfrestningen på berörda myndigheter i en situation då vi redan har en samhällspåverkan från covid-19, säger Peter Molin, länsråd.

Det är inte enbart pandemin som ger en ökad belastning just nu, även värme och torka, med förhöjd brandrisk som följd, och det stora antalet sommarbesökare ger ett mindre utrymme för att kunna hantera oförutsedda incidenter.

Att naturvårdsbränningen genomförs är viktigt för att bevara Gotska Sandöns naturvärden men den flyttas fram till en mer läglig tidpunkt. Bränningen kommer flyttas fram på obestämd tid i väntan på att förutsättningarna förändras.

Kontakt