Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska efterlevnaden av myndigheters rekommendationer följas upp

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd under den pågående coronapandemin följs i samband med inrikesresor och sommaraktiviteter. På Gotland kommer länsstyrelsen varje vecka att skicka en rapport om hur efterlevnaden ser ut i länet, rapporten sammanställs för hela landet innan den skickas in till regeringskansliet.

– Uppdraget handlar om att vi ska följa upp hur myndigheternas rekommendationer efterlevs. Om det framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kommer länsstyrelsen i dialog med Region Gotland och smittskyddsläkare rapportera till regeringen att det behöver vidtas åtgärder för att komma tillrätta med situationen, säger försvarsdirektör Kicki Scheller.

Att följa de allmänna rekommendationer och råd som finns, till exempel att stanna hemma om man känner sig sjuk, hålla avstånd till varandra och ha en god handhygien, är varje individs ansvar. Den som bedriver en verksamhet har ett ansvar att se till att besökarna kan följa rekommendationerna, till exempel genom att se till att det finns möjlighet att tvätta händerna och informera om vikten att hålla avstånd.

– Det som skulle kunna hända om råd och rekommendationer inte följs är att reserestriktionerna stramas åt igen. Folkhälsomyndigheten och regeringen har varit tydliga med att nya restriktioner kan bli aktuella om kurvan över svårt sjuka vänder uppåt igen, säger Kicki Scheller.

För att länsstyrelsen ska få en bra och rättvisande bild av hur efterlevnaden ser ut på Gotland kommer länsstyrelsen fortsätta med samverkansmöten under sommaren. I samverkansmötena deltar en lång rad aktörer, myndigheter och organisationer såväl som näringslivet, som kommer att kunna bidra med sin bild av läget. Region Gotland, Destination Gotland, Swedavia, Visby centrum, polisen och Gotlands förenade besöksnäring är några av aktörerna som kommer att tillfrågas.

– Vi kommer att fokusera på en rad verksamheter på platser där vi vet att det brukar samlas mycket folk under sommaren. Det kan handla om campingar, badstränder och restauranger. Sammantaget bör det ge oss en god och aktuell bild av hur det ser ut runt om på Gotland, säger försvarsdirektör Kicki Scheller.

Om man från allmänheten har frågor eller synpunkter om efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer, kan man kontakta länsstyrelsen via e-post: gotland@lansstyrelsen.se

Kontakt