Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Duvpest konstaterad på Gotland

Om du har höns och upptäcker symtom på Newcastlesjuka ska du genast kontakta din veterinär.

Om du har höns och upptäcker symtom på Newcastlesjuka ska du genast kontakta din veterinär.

Ett fall av duvpest har upptäckts på Gotland. Duvpest smittar inte till människa, men kan smitta fåglar och framförallt hönsfåglar. Länsveterinär Agneta Karlsson Norström uppmanar alla hönsuppfödare samt allmänheten att vara observanta på sjuka fåglar.

På onsdagen kom provsvaren från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på en död duva som upptäckts av en veterinär på Gotland. Analysen visade att duvan var smittade med paramyxovirus, även kallat duvpest.

Duvor som är smittade med duvpest kan föra smittan vidare till hönsfåglar. Om dessa insjuknar byter sjukdomen namn till Newcastlesjuka, som är en epizootisjukdom, det vill säga allvarlig smittsam djursjukdom som genast ska anmälas till veterinär.

Duvpest smittar inte till människa, men kan smitta till fåglar och framförallt till hönsfåglar.

– Duvpesten är mycket smittsam, och jag uppmanar alla som har höns att se till att duvor inte kommer i kontakt med hönsen. Fodra inte hönsen utomhus, utan ge dem mat och vatten inne, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Smittade fåglar behöver inte dö, men de kan sluta lägga ägg, lägga ägg i en annan färg än normalt eller lägga ägg utan hårt skal, så kallade skinnägg. De kan också få svårt att andas, bli vingliga, drabbas av vriden nacke eller diarré.

Om du har höns och upptäcker symtom på Newcastlesjuka ska du genast kontakta din veterinär. Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom och vid en anmälan kan åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning.

Kommersiella uppfödare kommer att få mer information via sina branschorganisationer.

Om du inte är hönsägare men hittar fem eller fler döda fåglar kan det vara ett tecken på duvpest. Kontakta då länsveterinären.

– Vi vet att sjuka duvor kan bete sig som att de är tama, de flyttar sig inte om man närmar sig dem, säger Agneta Karlsson Norström.

Onsdagens konstaterade fall är det första kända på Gotland sedan 2017, dessförinnan utmärker sig 2011, då många duvor dog på ön, och då också en besättning värphöns drabbades av Newcastlesjukan.

Mer information om Newcastlesjukan på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats..


Kontaktperson:

Agneta Karlsson Norström, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Gotlands län

E-post: Agneta.Karlsson.Norstrom@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 92 30

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss