Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Varje vecka sammanställer länsstyrelsen lägesbilder för Gotlands län som skickas till regeringen. Länsstyrelsernas gemensamma kansli rapporterar också in samlade lägesbilder för samtliga länsstyrelser i landet.

Veckans lägesbild

Här är en sammanfattning av länsstyrelsens samlade lägesbild för Gotlands län gällande tisdagen den 16 juni klockan 10.00.

• 109 bekräftade fall, en person vårdas på sjukhus.
• 269 personer på Gotland har varslats sedan mars. 1700 personer omfattas av korttidsarbete.
• Destination Gotland räknar med att antalet resenärer i sommar blir cirka hälften jämfört med 2019.
• Riktlinjer för trygga flygningar har tagits fram, med bland annat krav på munskydd.

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet:

Lägesbild Gotlands län, 16 juni kl 10.00 Pdf, 272.5 kB.


Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.
På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt