Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Det kommer nog ta tid att komma på banan igen"

Bland representanterna för transportföretagen i projektet fanns Magnus Lindby, Kristoffer Ekström, Stefan Löfqvist, Peter Olofsson, Peter Carlsson, Fredrik Lindeberg, Arne Strandänger och Björn Widerström.

I förra veckan samlades ett tiotal gotländska transportföretagare för en projektträff inom Hållbara transporter. Temat för kvällen var vilken påverkan covid-19-pandemin har på branschen.

Simon Härenstam, beredskapsstrateg vid länsstyrelsen, berättade om hur myndigheten arbetar med den lägesbild som länsstyrelsen varje veckar tar fram och skickar till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och presenterade även en prognos från Trafikverket gällande pandemins konsekvenser för person- och godstransporter i landet.

Företagen delade med sig av sina erfarenheter kring pandemins effekter, där taxi- och grossistföretag sett en betydande minskning i omsättning medan godstransporter i övrigt hittills fungerat relativt bra, men befarar en minskning i beläggning framåt.

– Inom taxi tappade vi de första veckorna mer än 80 procent av omsättningen, men nu har vi kommit ifatt lite och ligger på omkring 70 procent under det normala, säger Fredrik Lindeberg från Taxi Gotland.

– Det har varit riktigt kämpigt under våren och många taxibolag har tappat stora delar av sina åkare eller tvingats lägga ner. Vi är tacksamma över resebeskedet för sommaren, men det kommer nog ta tid att komma på banan igen.

Kvällen handlade inte enbart om covid-19, utan företagen berättade även om saker som de har på gång inom hållbarhetsarbetet. Gotlands bilfrakt presenterade ett första resultat av de mätsystem som de installerat för att testa som en del av projektet. De har kört med systemet i en månad för att samla data om hur förarna kör och sedan gett återkoppling till några av förarna som haft hög bränsleförbrukning. När de sedan följt upp körningen så har dessa förare markant bättre resultat och bara en förare lyckas spara mer än sju liter bränsle på en vecka.

– Flera av företagen inom projektet testar olika typer av uppföljningssystem och tanken är att i slutet av testperioden jämföra erfarenheter och resultat för att ge transportföretag en god beslutsgrund för investeringar i sådana system, berättar projektledaren Anna Sorby, vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Andra saker som lyftes var att ett medlemsföretag som testat en lastbil som drivs med flytande biogas och haft väldigt goda erfarenheter av denna. Ett annat företag har gjort beräkningar på bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp per omsatt tusenlapp och sett att de minskat sina utsläpp med över 70 procent sedan år 2010.

– Det är intressant att höra om företagens erfarenheter under sådana här träffar och det de berättar ger mig väldigt goda förhoppningar om framtiden. Projektet kommer bara pågå i ytterligare ett drygt år, men jag är övertygad om att dessa företag kommer fortsätta jobba engagerat och långsiktigt för att bidra till en hållbar transportsektor, säger Anna Sorby.

Hållbara transporter är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län, i samverkan med Region Gotland. Syftet är att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen från transporter på ön. Projektet finansieras främst genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också genom arbetstid. Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet lägger ett antal timmar i projektet så bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland med sin tid.

webbsidan för projektet hittar du mer information.

Kontakt