Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla med egen brunn uppmanas att spara på vattnet

När bild av en hand där någon häller upp dricksvatten i ett vattenglas

Grundvattennivåerna på Gotland är för årstiden fortsatt under eller mycket under de normala. Länsstyrelsen uppmanar därför fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med vattnet.

Under våren och försommaren har Gotland fått relativt lite nederbörd, vilket tillsammans med det underskott av vatten som fanns redan i början av året gör att Gotlands grundvattennivåer är fortsatt under eller mycket under de normala.

Region Gotland har sedan 1 april infört bevattningsförbud för abonnenter i Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn. Förbudet gäller alla abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet.

– Grundvattennivåerna förväntas vara som allra lägst i början av hösten, och eftersom nivåerna redan nu är under de normala för årstiden uppmanar länsstyrelsen därför till sparsamhet även för dem med egen brunn, säger Frida Eklund, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Under sommaren kommer länsstyrelsen fortsätta att hålla samverkanskonferenser kring vattensituationen där berörda aktörer träffas för att uppdateras om läget kring vattenfrågan. De inbjudna aktörerna har varit Region Gotland, LRF, Försvarsmakten, turistnäringen samt större vattenförbrukare.

Kontakt