Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker en biträdande notarius publicus (Uppdaterad 7 juli: ansökningstiden har gått ut.)

Länsstyrelsen i Gotlands län söker en biträdande notarius publicus, som ska förordnas för tjänstgöring enligt överenskommelse med ordinarie notarius publicus eller när denne är ledig eller hindrad att tjänstgöra. Förordnandet gäller tills vidare.

Vad innebär uppdraget som notarius publicus?

En notarius publicus har många olika uppgifter, bland annat att intyga namnunderskrifter, närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, kontrollera lotteridragningar och bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker. Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning av uppdragsgivaren.

Krav

Du som söker ska ha juristexamen, tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller
ha förvaltare och vara lämplig för uppdraget. Enligt förordningen får notarius publicus inte vara
äldre än 67 år.

Ansökan

Skicka in din ansökan senast den 4 juli 2020 till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Bifoga examensbevis, personbevis, intyg om konkursfrihet och referenser.

Frågor kan ställas till:

Britt Silfvergren, Länsstyrelsen i Gotlands län, telefon 010-223 92 92

Välkommen med din ansökan!

Kontakt