Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Varje vecka sammanställer länsstyrelsen lägesbilder för Gotlands län som skickas till regeringen. Länsstyrelsernas gemensamma kansli rapporterar också in samlade lägesbilder för samtliga länsstyrelser i landet.

Veckans lägesbild

Här är en sammanfattning av länsstyrelsens samlade lägesbild för Gotlands län gällande tisdagen den 2 juni klockan 10.00.

  • 81 bekräftade fall, en person vårdas på sjukhus
  • 254 personer på Gotland har varslats sedan mars månad. 1654 personer omfattas av korttidsarbete.
  • Resandet med kollektivtrafiken har minskat med 40 procent under perioden vecka 13 till vecka 21.
  • Påverkan på sjukvården och omsorgen på Gotland är måttlig. Personalläget är fortsatt ansträngt inom hemtjänst och särskilda boenden.

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet:

Lägesbild, Gotlands län, 2 juni kl. 10.00 Pdf, 219.6 kB.

Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt