Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt mål för statliga aktörer på Gotland med anledning av coronapandemin

De statliga aktörer som är verksamma på Gotland har enats om ett gemensamt mål och gemensam inriktning, ett så kallat "beslut i stort", med anledning av coronapandemin.

Landshövding Anders Flanking bjuder regelbundet in företrädare för de 31 statliga aktörer som har verksamhet på Gotland till ett statligt samverkansmöte. Vid det senaste mötet enades aktörerna om en gemensam inriktning för hanteringen av coronapandemin.

– Det vi har kommit överens om är en målbild för de statliga myndigheternas arbete under coronapandemin och en inriktning där vi preciserar vad vi som statliga aktörer ska bidra med. Det känns bra och viktigt att vi har en gemensam syn på vägen framåt och vår roll i denpågående krisen, säger Anders Flanking.

I beslutet slås bland annat fast att de statliga aktörerna ska följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och nationella riktlinjer, stödja varandra för att skapa förutsättningar för uthållighet och motverka desinformation och polarisering.

– Om fler aktörer, till exempel bolag med statligt ägande, vill ställa sig bakom inriktningen så är det givetvis välkommet, säger Anders Flanking.

Beslut i stort för statliga aktörer på Gotland Pdf, 177.6 kB.

Kontakt