Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att kartlägga ekoxens utbredning

En svartbrun skalbagge med horn, som sitter på en människohand. Skalbaggen är ungefär lika stor som halva handen.

Foto: Catharina Christensen

Nu behöver länsstyrelserna hjälp med att följa utvecklingen av Europas största skalbagge – ekoxen. Via ekoxeuppropet.se kan allmänheten rapportera fynd av den fridlysta och mäktiga insekten.

Med sina karakteristiska betar och kroppslängd på upp till nio centimeter är ekoxen lätt att känna igen. Därför tog länsstyrelserna år 2013 hjälp av allmänheten för att kartlägga var den fridlysta skalbaggen fanns någonstans. Under sommaren togs hela 1 760 rapporter om totalt 2 527 ekoxar i 17 olika län emot, varav de flesta fynden gjordes i landets sydöstra delar.

Sju år senare är det alltså dags för ett nytt upprop bland allmänheten. Genom ett webbformulär, e-post eller telefon/sms, uppmanas nu allmänheten att rapportera fynd av ekoxen. Uppropet sker i samarbete mellan 15 Länsstyrelser och koordineras av Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas att allmänheten vill vara med och bidra på samma engagerade sätt även den här gången. 2013 visade det sig att ekoxens utbrednings- och kärnområden hade krympt och koncentrerats ytterligare mot kusterna. Det är mycket värdefull information för oss på så vis att vi vet var vi ska göra insatser för att gynna populationerna, säger Nicklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Alla medlemsländer måste rapportera ekoxens status var sjätte år. Ekoxen är även sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland. Största hotet är igenväxningen av hagmarker och alltför täta och mörka grandominerade skogar.

Rapportera dina fynd

Du kan rapportera dina fynd på olika sätt:

Formulär på ekoxeuppropet.se (hos Länsstyrelsen Östergötland) Länk till annan webbplats.

E-post: ekoxeuppropet@lansstyrelsen.se

Telefon och SMS: 010-223 55 80 och 073-086 43 28

Telefontider: Vardagar kl 9.00-11.30, 13.00-15.00

Viktiga uppgifter vid rapportering är:

 • Foto av ekoxen.
 • Var (fastighet, adress eller koordinat) och när du sett ekoxen.
 • Kön, antal och storlek.
 • Omständighet, ekoxens tillstånd, till exempel flygande, parande, död.
 • Namn, adress, e-post och telefon till dig som rapporterar.

Fakta om ekoxen

 • Ekoxen är Europas största skalbagge.
 • Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina betar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
 • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
 • Utveckling från larv till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
 • Som fullbildad skalbagge lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
 • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss