Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låg förekomst av antikroppar mot salmonella i Gotlands mjölkbesättningar

Gotland var ett av de län som stack ut när Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) hösten 2019 genomförde en anonym tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Nu har en ny screening gjorts, som visar på betydligt lägre andel mjölkbesättningar med förhöjda antikroppsvärden än i höstas.

Höstens undersökning visade att 22 procent av mjölkbesättningarna på Gotland hade förhöjda antikroppsvärden mot salmonella. Det innebär inte att djuren var smittade, men att de träffat på bakterien. Eftersom Gotland låg så pass långt över rikssnittet på fyra procent beslutades att en ny screening skulle göras i länet under våren.

– Nu har vi fått resultaten, och det är glädjande siffror. Bara tre procent av Gotlands 132 mjölkgårdar visar på förhöjda värden, så nu ligger vi istället under riksgenomsnittet. Nu är det viktigt att vi håller i det här och att man fortsätter med sitt smittskyddsarbete ute på gårdarna, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Varför de båda undersökningarna ger så olika resultat vet vi inte idag. En tänkbar förklaring kan enligt SVA vara att Gotland hade en smittspridning i höstas som nu är över. Det skulle också kunna handla om en tillfällig ökning av en typ av salmonella som finns normalt på Gotland. En annan förklaring kan vara att det handlar om en ny typ av salmonella med stor säsongsvariation.

För att ta reda på vilken salmonella det rör sig om på Gotland så rekommenderar SVA att ytterligare en screening genomförs till hösten.

– Det är mycket bra att man kommer att följa utvecklingen på Gotland över tid. Då kanske vi kan få veta mer om orsaken till höstens resultat, säger Agneta Karlsson Norström.

SVA:s nyhet: Låg förekomst av antikroppar mot salmonella i tankmjölk på Gotland Länk till annan webbplats.

Nyhet från februari 2020 om höstens screening med frågor och svar om salmonella

Kontakt