Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd för vattenförekomster på Gotland

Nu startar ett samråd om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster på sydöstra och mellersta Gotland och på Fårö.

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt går ut på samråd för att besluta om ny miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsterna Sydöstra Gotland – Ljugarn, Mellersta Gotland – Roma samt Fårö. Samrådsperioden är 18 maj till 8 juni.

Samrådsmaterial finns tillgängligt på Vattenmyndigheternas webbsida.

Vattenmyndigheterna.se Länk till annan webbplats.

Kungörelse från Vattenmyndigheten

Kontakt