Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Varje vecka sammanställer länsstyrelsen lägesbilder för Gotlands län som skickas till regeringen. Länsstyrelsernas gemensamma kansli rapporterar också in samlade lägesbilder för samtliga länsstyrelser i landet.

Veckans lägesbild

Här är en sammanfattning av länsstyrelsens samlade lägesbild för Gotlands län gällande fredagen den 15 maj klockan 10.00.

  • 66 bekräftade fall, en person vårdas på intensivvårdsavdelningen
  • Arbetslösheten på Gotland har ökat med 48 procent jämfört med samma period i fjol, störst är ökningen bland ungdomar. För Gotlands del ligger den totala arbetslösheten på 6,8 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet som ligger på 8,2 procent
  • Cirka 50 procent av alla idrottsevenemang inom ramen för ”Idrottens ö” har ställts in
  • Intresset för utomhusaktiviteter ökar vilket bland annat märks på länsstyrelsens webbplats där antalet besökare på naturreservatssidorna ökat med 55 procent jämfört med i fjol
  • Dagligvaruhandeln rapporterar en ökad försäljning både i tätort och landsbygd
  • Länsstyrelsen poängterar behovet av snabba och tydliga besked angåendereserekommendationerna för sommaren

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet:

Lägesbild Gotlands län, 15 maj, klockan 10.00 Pdf, 255.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset Länk till annan webbplats. finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt