Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rättigheter att vara rädda om

Familj på strand

I förra veckan berättade vi om det ökade intresset för att vistas i naturen. När fler är ute i naturen gäller det att alla hjälps åt för att minska slitaget på naturmiljön och för att ge andra möjligheten till en fin upplevelse. Vi kommer långt om vi alla följer allemansrätten och hörsammar mottot ”inte störa, inte förstöra”.

– Det är roligt att så många kommer ut i naturen men med fler besökare finns en risk att slitage och nedskräpning ökar, säger Daniel Nygren, som arbetar med förvaltning av skyddad natur på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Allemansrätten ger oss alla en unik möjlighet att röra oss i naturen men vi behöver visa hänsyn till både naturen, djuren, markägaren och andra besökare. Vi har ett gemensamt ansvar och vi behöver känna till vad det innebär.

– Det finns några enkla regler att förhålla sig till som att alltid ta med sitt eget skräp och gärna andras också, säger Daniel Nygren.

Eldning är tillåtet under ordnade former så länge det inte råder eldningsförbud eller eventuella naturreservatsföreskrifter säger annat. Föreskrifterna som gäller för varje reservat kan du hitta på länsstyrelsens hemsida, där naturreservaten finns under fliken besöksmål.

– På många håll har vi iordningställda eldplatser där det finns möjlighet att grilla. De ligger ofta vid natursköna platser, några är mycket lättillgängliga och nås direkt från en väg, andra når du till fots, säger Daniel Nygren.

Kanske lockar det med en tältnatt ute vid någon eldplats eller annan fin rastplats. Generellt är det tillåtet att tälta något enstaka dygn på tålig mark som inte är nära ett boningshus. I naturreservat kan andra regler gälla, i vissa naturreservat är tältning förbjudet. Stora grupper behöver alltid markägarens tillstånd.

Du som har hund ansvarar för att den inte stör vilda djur, andra människor eller betesdjur. Det är extra viktigt att ha kontroll över din hund nu under våren och sommaren.

Det är också viktigt att tänka på att allemansrätten inte ger dig rätt att köra med motorfordon i skog och mark eller på stränder. Rätten att färdas med och campa i motorfordon begränsas i terrängkörningslagen.

– Att inte störa eller förstöra är grundregeln och det räcker långt. Alla ska kunna njuta av Gotlands vackra naturreservat, kust, skogar och hällmarker, både i dag och i framtiden, säger Daniel Nygren.

Kontakt