Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Lägesbilden

Här är en sammanfattning av länsstyrens samlade lägesbild gällande fredagen den 8 maj.

  • 62 bekräftade fall, två smittade vårdas på sjukhus.
  • Polisen rapporterar om ökat antal händelserapporter, främst kopplat till psykisk ohälsa
  • Rekordmånga sökande till universitet och högskolor.
  • Region Gotland genomför förstärkningar inom budget- och skuldrådgivning. Ett nytt åtgärdspaket har tagits fram med inriktning på hälsa.
  • Länsstyrelsen har framställt en förfrågan till Region Gotland om underlag av konsekvenser för näringslivet på lång sikt med anledning av Covid19.


Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet:
Lägesbild för Gotlands län, 8 maj 2020 Pdf, 210.7 kB.

Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt