Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur påverkas det gotländska näringslivet av coronapandemin?

På grund av situationen med coronapandemin kallar länsstyrelsen en bred grupp av länets aktörer till regelbundna samverkanskonferenser. Deltagarna får då ge sin bild av situationen och berätta vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt. Varje vecka rapporterar länsstyrelsen en samlad lägesbild till regeringen.

- Som situationen utvecklats ser vi nu ett behov av ett fördjupat underlag om konsekvenserna för det gotländska näringslivet, vilket kan användas i särskild dialog med regeringen. Gotland har många små företag som är väldigt utsatta och kan ha svårt att ta del av beslutade stödåtgärder, säger landshövding Anders Flanking.


Länsstyrelsen har därför lämnat en förfrågan till Region Gotland, som är regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet, om en fördjupad analys av konsekvenserna för näringslivet på Gotland på kort och lång sikt, då pandemin väntas påverka länet under en längre tid.

- Analysen bör särskilt beakta förutsättningarna för små företag i utsatta branscher. Sysselsättning, omsättning, likviditet och finansiell uthållighet samt effekter i form av konkurser, varsel och permitteringar är några av de områden som bör belysas, säger Anders Flanking.

De långsiktiga effekterna bör omfatta företags och branschers möjlighet att överleva och kunna bygga upp sin verksamhet efter coronapandemin. Detta bör sammantaget ge en bra bild över hur det gotländska näringslivet och samhället påverkas.

Kontakt