Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt bidrag ska ge Gotland en tryggare vattenförsörjning

En droppande vattenkran

Länsstyrelsen i Gotlands län beviljar Region Gotland 2,54 miljoner kronor i bidrag för sex olika åtgärder för en tryggare vattenförsörjning.

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. På Gotland har länsstyrelsen 2,54 miljoner kronor att fördela, och efter prioritering bland inkomna ansökningar har sex projekt i Region Gotlands regi beviljats bidrag.

– Pengarna kommer bland annat att användas till investeringar för en säkrare leverans och en förbättrad tillgång till dricksvatten i delar av det allmänna vattenförsörjningssystemet, säger Ulf Lavergren, miljö- och vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Åtgärderna ska genomföras under perioden 29 april till 1 november 2020.

Kontakt