Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökningsomgången för Klimatklivet öppnar inte som planerat 5-28 maj

Ansökningsomgången för Klimatklivet som Naturvårdsverket planerade att öppna 5 maj kommer att skjutas fram. Det beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp som kan bindas för utbetalningar kommande år.


Flera av åtgärderna i Klimatklivet är långsiktiga och löper över flera år med stora investeringar. Det betyder att det förutom årets anslag även behövs reserverade medel för utbetalningar kommande år. På grund av att det utrymmet är begränsat kan Naturvårdsverket inte ta in nya ansökningar för närvarande. Förhoppningen är att Naturvårdsverket kan öppna för nya ansökningar senare i år.

Ovanstående information berör inte de åtgärder som redan är beslutade.
Spara gärna goda idéer och framtagna underlag om åtgärder som kan minska samhällets klimatpåverkan inför framtida ansökningsomgångar!

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen om du har frågor om stödet.

Anna Sorby
E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 – 22 39 386

Agneta Green
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 39358

Kontakt