Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Lägesbilden

Här är en sammanfattning av länsstyrens samlade lägesbild gällande onsdagen den 29 april, klockan 10.00. Observera att antalet bekräftade fall kan ha ökat efter det att lägesbilden inrapporterades på förmiddagen.

  • 34 bekräftade fall, vilket innebär en fortsatt ökning, tre vårdas på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelning.
  • Flera aktörer rapporterar om fortsatt ökad psykisk ohälsa samt ökning av våld i nära relationer.
  • 167 personer varslade på Gotland sedan mars månad. 297 personer omfattas av korttidspermittering.
  • Stor påverkan på exempelvis näringslivet och kultursektorn.
  • Arbetsförmedlingen rapporterar om riktade utbildningar inom gröna näringar samt vård och omsorg. Region Gotland har utfört tillsyn av restauranger, ingen anmärkning.

Här kan du ta del av lägesbilden i sin helhet:
Lägesbild för Gotlands län, 29 april 2020 Pdf, 242.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt